Nowy regulamin ośrodka

Imformujemy klientów, że wprowadzono nowy "Regulamin Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w miejscowości Ciche gmina Zbiczno".
Spośród najważniejszych zmian należy wymienić zmianę godzin zdania domku w dniu odjazdu, którą ustalono obecnie na godz. 11.00.
Nowa treść dokumentu dostępna w zakładce REGULAMIN.