Kontakt

Kierownik ds. Administracyjno-Technicznych

Sławomir Szymborski

biuro: Tel/Fax (056) 49 50 360

 

Kierownik Ośrodka

(informacja o wolnych terminach oraz wstępna rezerwacja domków)

kom.: 604 407 973

 

Wnioski na przydział pobytu można kierować do 30 marca br.

listownie, faksem lub pocztą elektroniczną na adres:

 

Ochotnicza Straż Pożarna "Drwęca"

ul. Sienkiewicza 23
87-300 Brodnica
KRS:
0000250131   NIP:874-16-89-602   REGON:340137218

email: osp@straz.brodnica.pl

 

 

UWAGA!!! - kierowane wnioski powinny zawierać telefoniczny numer kontaktowy zamawiającego!!!